Dating tawag sa china is bj novak dating anyone

Rated 4.38/5 based on 820 customer reviews

Ang lawa ng Maitim na Dragon o Black Dragon Pool ang pangunahing pinanggagalingan ng tubig ng matandang lunsod.Tumatakbo ang tubig-lawa sa maraming maliliit na agusang pader at umaabot sa mga tahanan, kaya bumuo iyon ng isang water network na makikita saan mang dako ng loob ng matandang lunsod, dumadaloy na tubig at ang mga sanga ng weeping willow ay humahalik sa tubig sa pampang ng ilog.Isang palapag lamang ang nasa gitna, samantalang may 4 o 5 palapag ang mga bahay sa paligid.May malakas na kapabilidad na pandepensa ang gayong arkitektura.

dating tawag sa china-31

dating tawag sa china-36

dating tawag sa china-53

Bukod dito, mayroon pang mga matandang lunsod na mahusay na naipreserba sa Tsina, at may malaking bilang ng mga matandang tirahan ng taumbayan sa loob ng matatandang lunsod na ito.

Hugis kuwadrado o pabilog, oktanggulo o eliptiko ang bahay na tinatawag na Tulou.

Tipikal na halimbawa nito ang mga tirahan ng mga taong Hakka na matatagpuan sa munisipalidad ng Yongding ng lalawigang Fujian.

Ang mga bahay ng Beijing ay nagpapakita ng konseptong patriyarkal at sistema ng pamilya noong unang panahon ng Tsina.

Pero maluwang ang bakuran, tahimik, magiliw, maayos ang mga bulaklak at ibang halaman, may espasyo para umistambay sa labas ng bahay.

Leave a Reply